Các loại biển báo cấm trong luật giao thông đường bộ cần nhớ.

Các loại biển báo cấm trong luật giao thông đường bộ cần nhớ cho những ai đang muốn học lái xe ô tô và xe máy khi muốn tránh phạm luật khi lái xe trên đường.

Bien Bao Cam
Các loại biển báo cấm

Biển báo cấm là gì?

Biển báo cấm là biển báo có hình tròn, có màu đỏ ở viền ngoài và bên trong có các ký hiệu hình ảnh rõ ràng thứ mà biến muốn cấm.

Cấm tất cả những thứ có ghi hoặc để hình ảnh trên biển.

Xem thêm bài viết: Học lái xe ô tô Hà Nội.

Các loại biển báo Cấm theo luật Việt Nam ?

Các loại biển báo cấm ở Việt Nam là:

Bien Bao Cam 101 1590224675 Width234height234

1. Đường cấm: Biển báo đường cấm là biển báo cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông đi lại cả hai hướng, trừ xe ưu tiên theo luật quy định.

Bien Bao Cam 102 1590225023 Width234height234

2. Cấm đi ngược chiều: là biển báo đường cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông đi vào theo chiều đặt biển.

Bien Bao Cam 103a 1590225067 Width232height232

3. Cấm ô tô: là biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy

( kể cả xe máy điện) và các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Bien Bao Cam 103b 1590225119 Width232height232

4. Cấm ô tô rẽ phải: là biển báo đường cấm xe ô tô rẽ phải ( Kể cả xe mô tô ba bánh ) trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Bien Bao Cam 103c 1590225178 Width232height232

5. Cấm ô tô rẽ trái: là biển báo đường cấm xe ô tô rẽ trái và không được phép quay đầu xe,  trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Bien Bao Cam 104 1590225230 Width236height235

6. Cấm mô tô: là biển báo đường cấm tất cả các loại mô tô đi qua, trừ các loại xe mô tô được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Bien Bao Cam 105 1590225270 Width233height233

7. Cấm mô tô và ô tô: là biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và xe mô tô đi qua trừ xe gắn máy và xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Bien Bao Cam 106a 1590225309 Width220height220

8. Cấm ô tô tải: là biển báo đường cấm tất cả các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ, hiệu lực cấm với kẻ xe máy kéo và xe máy chuyên dùng.

Bien Bao Cam 106b 1590225342 Width220height220

9. Cấm ô tô tải theo trọng lượng: là biển đường cấm trọng lượng của xe ô tô tải được tính theo tấn ghi trên biển đi vào. 

Bien Bao Cam 106c 1590225446 Width220height220

10. Cấm ô tô tải chở hàng nguy hiểm: Biển báo 9 cấm tất cả các loại xe ô tô tải chở hàng nguy hiểm.

 

Bien Bao Cam 107 1590225491 Width220height220

11. Cấm ô tô khách và ô tô tải: là biển báo đường cấm ô tô khách và các loại xe ô tô tải kể cả máy kéo và xe máy chuyên dùng đi qua, trừ các loại xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.13 11.58

12. Cấm ô tô khách: là biển báo đường cấm ô tô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm xe buýt.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.13 11.58

13. Cấm xe Taxi: là biển báo đường cấm ô tô taxi đi lại. Trường hợp cấm xe ô tô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi cấm giờ.

Bien Bao Cam 108 1590225526 Width233height233

14. Cấm ô tô kéo rơ moóc: là biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ moóc kể cả xe mô tô, máy kéo, xe ô tô khách kéo theo rơ moóc đi qua, trừ các loại xe ô tô sơ mi rơ moóc và các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ ( có kéo theo rơ moóc ).

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.13 11.59

15. Cấm xe sơ- mi- rơ- moóc: là biển báo đường cấm các loại xe sơ- mi- rơ- moóc và các xe kéo rơ- moóc trừ các xe được ưu tiên ( có dạng xe sơ- mi- rơ- moóc hoặc có kéo theo rơ- moóc) theo quy định.

Bien Bao Cam 109 1590225560 Width224height224

16. Cấm máy kéo: là biển báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

Bien Bao Cam 110a 1590225588 Width224height224

17. Cấm xe đạp: là biến báo đường cấm xe đạp đi qua. Biết này không có giá trị cấm tất cả những người dắt xe đạp đi qua.

Bien Bao Cam 110b 1590225637 Width224height224

18. Cấm xe đạp thồ: là biển báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không có giá trị cấm người dắt loại xe này.

Bien Bao Cam 111a 1590225675 Width224height224

19. Cấm xe gắn máy: là biển báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị cấm đối với xe đạp

Bien Bao Cam 111b 1590225713 Width220height220

20. Cấm xe ba bánh loại có động cơ: là biển báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy v.v… đi vào.

Bien Bao Cam 111c 1590225766 Width224height224

21. Biển cấm các loại xe kéo: là biển báo đường cấm tất cả các xe gắn máy hai bánh kéo thêm bất cứ thứ gì ở đằng sau và có hiệu lực cấm cả xe ba bánh có động cơ đi vào.

Bien Bao Cam 111d 1590225801 Width224height224

22. Cấm xe ba bánh loại không có động cơ: là biển báo đường cấm các loại  xe ba bánh, kể cả xe tự chế thô sơ loại không có động cơ như xích lô, xe lôi đạp v.v… không được phép đi vào.Bien Bao Cam 112 1590225867 Width224height224

23. Cấm người đi bộ: là biển báo đường cấm người đi bộ đi qua lại.

Bien Bao Cam 113 1590225894 Width231height231

24. Cấm xe người kéo, đẩy: là biển báo đường cấm xe người kéo đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người khuyết tật ( Xe lăn). 

Bien Bao Cam 114 1590225925 Width231height231

25. Cấm xe súc vật kéo: là biển báo đường cấm xe súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo hay trở trên lưng đi qua.

Bien Bao Cam 115 1590225956 Width220height220

26. Hạn chế trọng lượng xe: là biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ có trọng lượng toàn bộ ( cả xe và hàng) vượt quá chỉ số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua.

Bien Bao Cam 116 1590225990 Width220height220

27. Hạn chế trọng lượng trên trục xe: là biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ có trọng lượng toàn bộ( cả xe và hàng) phân bố trên 1 trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua.

Bien Bao Cam 117 1590226025 Width224height224

28. Hạn chế chiều cao: Biển này có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ có chiều cao ( tính đến điểm cao nhất cả xe và hàng hóa) vượt quá chỉ số ghi trên biển tính bằng mét đi qua.

Bien Bao Cam 118 1590226063 Width222height222

29. Hạn chế chiều ngang: Biển này có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ có chiều ngang ( cả xe và hàng hóa) vượt quá chỉ số ghi trên biển tính bằng mét đi qua.

Bien Bao Cam 119 1590226099 Width232height232

30. Hạn chế chiều dài của ô tô: là biển báo đường cấm tất cả các loại xe ( cơ giới và thô sơ), kể cả các loại xe được ư tiên theo luật giao thông đường bộ, có độ dài toàn bộ ( cả xe và hàng ) vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng mét đi qua.

Bien Bao Cam 120 1590226133 Width232height232

 

31. Hạn chế chiều dài ô tô kéo moóc: là biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kéo theo rơ moóc kể cả ô tô sơ mi rơ moóc và các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ kéo theo rơ moóc có độ dài toàn bộ ( cả xe, rơ moóc và hàng ) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

Bien Bao Cam 121 1590227001 Width232height232

32. Cự ly tối thiểu giữa hai xe: là biển báo xe ô tô phải đi cách nhau 1 khoảng tối thiểu. Biển này có hiệu lực cấm các xe ô tô không được đi cách nhau với cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển tính bằng mét, kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Bien Bao Cam 122 1590227036 Width227height227

33. Dừng lại: là biển báo đường buộc các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ) cho phép đi. Trong trường hợp trên đường không đặt tín hiệu đèn cờ, không có người  điều khiển giao thông hoặc các tín hiệu đèn không bật sáng thì người lái xe chỉ được phép đi khi trên đường không còn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Bien Bao Cam 123a 1590227077 Width231height231

34. Cấm rẽ trái: là biển báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái ở những vị trí đường giao nhau trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển này cũng cấm xe quay đầu.

Bien Bao Cam 123b 1590227121 Width231height231

35. Cấm rẽ phải: là biển báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái ở những vị trí đường giao nhau trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển này cũng cấm xe quay đầu. 

Bien Bao Cam 124a 1590227155 Width231height231

36. Cấm quay xe đầu xe: là biển báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ quay đầu (theo kiểu chữ U) trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm các phương tiện rẽ trái.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.14 11.33

37. Cấm rẽ trái và quay đầu xe: là biển báo đường cấm các loại xe rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu, trừ các loại xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.14 11.33

38. Cấm rẽ phải và quay đầu xe: là biển báo đường cấm các loại xe rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu, trừ các loại xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Bien Bao Cam 124b 1590227193 Width231height231

39. Cấm ô tô quay đầu xe: là biển báo đường cấm xe ô tô và mô tô 3 bánh quay đầu (theo kiểu chữ U), trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm rẽ trái.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.14 11.23

40. Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe: là biển báo cấm ô tô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu sang phải, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.14 11.23

41. Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe: là biển báo cấm ô tô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu sang trái, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. 

Bien Bao Cam 125 1590227234 Width233height233

42. Cấm vượt: là biển cấm đường có hiệu lực cấm tất cả các xe cơ giới vượt nhau, kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển này cho phép vượt các xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

Bien Bao Cam 126 1590227267 Width233height233

43. Cấm ô tô tải vượt: là biển báo đường có hiệu lực cấm các loại ô tô tải có khối lượng chuyên chở ( theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ) lớn hơn 3.500kg ( 3,5 tấn) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Biển này cho phép vượt xe máy 2 bánh và xe gắn máy. Biển này không có giá trị cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt xe ô tô tải.

Bien Bao Cam 127 1590227300 Width233height233

44. Tốc độ tối đa cho phép: là biển báo đường có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đường bộ chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển ( tính bằng km/h) trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.14 15.26

45. Tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm: là biển cấm đường có hiệu lực cấm tất cả các xe cơ giới đường bộ chạy vào ban đêm với tốc đa và không vượt quá giá trị trên biển ( tính bằng km/h), trừ một số trường hợp ưu tiên được quy định. biển này chỉ áp dụng cấm theo thời gian bắt đầu và kết thúc ghi trên biển.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.14 15.26

46. Tốc độ tối đa trên từng làn đường: Đây là biển ghép quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường và không vượt quá tốc độ ghi trên biển.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.14 15.26

47. Biển hết hạn chế tốc độ tối đa: Đây là biển hết hạn chế tốc độ tối đa theo biển.

Bien Bao Cam 128 1590227331 Width233height233

48. Cấm bóp còi: đây là biển báo đường cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi khi di chuyển.

Bien Bao Cam 129 1590227360 Width233height233

49. Kiểm Tra: Biển báo này giúp thông báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông biết nơi có đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

Bien Bao Cam 130 1590227395 Width233height233

50. Cấm dừng và đỗ xe: là biển cấm có hiệu lực cấm tất cả các xe cơ giới đừng bộ dừng lại và đỗ lại ở đường nơi đặt biển. 

Bien Bao Cam 131a 1590227429 Width233height233

51. Cấm đỗ xe: Cấm các loại xe cơ giới đỗ ở đường nơi có đặt biển bất kể ngày nào.

Bien Bao Cam 131b 1590227458 Width233height233

52. Cấm đỗ xe ngày lẻ: Cấm các loại xe cơ giới đỗ ở đường nơi có đặt biển vào những ngày lẻ.

Bien Bao Cam 131c 1590227488 Width231height231

53. Cấm đỗ xe ngày chẵn: Cấm các loại xe cơ giới đỗ ở đường nơi có đặt biển vào những ngày chẵn.

Bien Bao Cam 132 1590227521 Width232height232

54. Nhường đường cho xe ngược chiều đi qua đường hẹp: là biển báo cho các loại phương tiện giao thông đường bộ ( cơ giới và thô sơ ), kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo chiều ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

Bien Bao Cam 133 1590227557 Width233height233

55. Hết cấm vượt: Đây là biển thông báo cho người lái xe hết hiệu lực cấm vượt nhau ở biển 41 và 42, dành cho cả ô tô, xe tải và các xe ưu tiên đều có thể vượt.

Bien Bao Cam 134 1590227586 Width233height233

56. Hết hạn chế tốc độ tối đa: Biết này thông báo cho người lái xe biết hết hiểu lực của biển (44) tốc độ tối đa cho phép đã hết tác dụng. Người lái xe có thể lái xe tốc độ tối đa cho phép theo quy định của luật giao thông đường bộ. 

Bien Bao Cam 135 1590227615 Width233height233

57. Hết toàn bộ lệnh cấm: Thông báo hết hiệu lực đối với các biển ( cự ly tối thiểu giữa hai xe) và từ biển 42 đến biển 52 đặt trước đó cũng hết tác dụng. 

Bien Bao Cam 136 1590227643 Width231height231

58. Cấm đi thẳng: đây là biển báo đường đặt trước nơi giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ ( cơ giới và thô sơ ) đi thẳng ở nơi đường giao nhau.

Bien Bao Cam 137 1590227673 Width231height231

59. Cấm rẽ trái và phải: đây là biển báo đường đặt trước nơi giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ ( cơ giới và thô sơ ) rẽ trái và phải ở nơi đường giao nhau.

Bien Bao Cam 138 1590227704 Width231height231

60. Cấm đi thẳng và rẽ trái: đây là biển báo đường đặt trước nơi giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ ( cơ giới và thô sơ ) đi thẳng và rẽ trái ở nơi đường giao nhau.

Bien Bao Cam 139 1590227736 Width231height231

61. Cấm đi thẳng và rẽ Phải: đây là biển báo đường đặt trước nơi giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ ( cơ giới và thô sơ ) đi thẳng và rẽ phải ở nơi đường giao nhau.

Bien Bao Cam 140 1590227767 Width235height235

62. Cấm xe công nông và các loại xe tương tự: là biển báo đường cấm tất cả các loại xe công nông và các loại xe tương tự đi qua.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.14 16.32
63. Biển cấm theo giờ: Khi cần báo hiệu cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ theo giờ trong thành phố, thị xã thì phải đặt biển phụ 63 và 64 dưới biển cấm, và có chú thích bằng tiếng việt, phụ đề tiếng anh trong biển này nếu cần.

Com.waterfall.trafficlaws2 Screenshot 2021.10.14 16.38

64. Biển cấm theo giờ: Khi cần báo hiệu cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ theo giờ trong thành phố, thị xã thì phải đặt biển phụ 63 và 64 dưới biển cấm, và có chú thích bằng tiếng việt, phụ đề tiếng anh trong biển này nếu cần.

Biển báo giao thông gồm những dạng biển nào?

Biển báo giao thông bao gồm:

+ Biển báo cấm.

+ Biển báo nguy hiểm.

+ Biển báo hiệu lệnh.

+ Biển báo chỉ dẫn.

+ Biển báo phụ. 

+ Vạch kẻ đường.

+ Xem chi tiết: Hệ thống biển nguy hiểm.

+ Xem chi tiết: Hệ thống biển báo hiệu lệnh.

+ Xem chi tiết: Hệ thống biển báo chỉ dẫn.

+ Xem chi tiết: Hệ thống biển báo phụ.

+ Xem chi tiết: Hệ thống vạch kẻ đường.

+ Hotline 0927.679.222 Liên hệ.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của Trung tâm đào tạo lái xe Tuyên Tiến. Nếu các bạn có nhu cầu học lái xe hãy liên hệ với chúng tôi một cách nhanh chóng nhất để được tư vấn và được hưởng các ưu đãi đặc biệt dành cho các bạn.

Copyright 2019 © Trung Tâm Tuyên Tiến | Thiết kế bởi Web Bách Thắng